ALTIN ŞEHİR


altın şehirBir kurumun geçmişten geleceğe tarih yazabilir hale gelmesi nasıl sağlanabilir? Ortak değerler ve kurum kültürü nasıl oluşturulur? Değişen kurum içi dinamiklere nasıl uyum sağlanır? Bayrak yarışında kazanan takım olmanın kriterleri nelerdir? Yarını planlamadan bu günü kurtarmak kurumun gelecekteki başarısını nasıl etkiler?

“ALTIN ŞEHİR”, bir kurumun bu günkü başarısının gelecekte de sürdürülebilmesinin kişilere değil sisteme bağlı istikrarlı bir yapı, kurum kültürü ve paylaşılan yüksek değerleri sayesinde gerçekleşebileceğini gösteren, stratejik düşünme ve planlamanın, vizyon oluşturma ve paylaşmanın, takım çalışmasının, değişime süratli uyumun, ekipler arası iletişimin, uyumlu işbirliğinin ve bu günkü kararlarının geleceğe olan etkisinin ne olduğunun tüm boyutlarıyla yaşatıldığı, hızlı, eğlenceli, hareketli, eşsiz bir programdır.

ALTIN ŞEHİRRoma İmparatoru Sezar yepyeni, örnek bir şehir kurulmasını emrediyor ve bu şehrin adını “ALTIN ŞEHİR” koyuyor. Bu şehrin imarı için en yetenekli yöneticilerine şehrin farklı bölgelerinde sırasıyla şans tanıyor. Şehrin imarı için kaynaklar kısıtlı. Ancak yönetim, bir taraftan şehri çok değerli ve yaşanabilir hale getirirken, yatırımları için gelir kaynaklarını da arttırmak zorunda. Yönetim bölgeleri her dönem sonunda değişiyor. Yeni gelen yönetimler bir önceki yönetimin devrettiği “ALTIN ŞEHİR”in değerini yeni yatırımlarla arttırabilecekler mi? Yoksa şehir değer mi kaybedecek? “ALTIN ŞEHİR”in değerini bu son dönem ortaya koyuyor, kendi bölgesinde en yüksek değeri yaratmış olan yönetim İmparator tarafından onurlandırılıyor ve Altın Şehir’in valiliğini kazanıyor.

TEMEL ÖĞRENME NOKTALARI • Değişime uyum
 • Vizyon geliştirme
 • Hedeflerle yönetim
 • Kurum kültürü ve sahiplenme
 • Planlama ve strateji geliştirme
 • Sınırlı kaynak kullanımı, bütçeleme
 • Verimlilik
 • Geleceğe yatırım
 • Ekip içi ve ekipler arası iletişim
 • Bölümler arası işbirliği ve uyum
 • Analiz ve sentez
 • Hızlı eylem planı geliştirme
 • Ortak karar alma
 • Risk alma ve risk yönetimi


KİMLER KATILMALI?“ALTIN ŞEHİR”, yaşatarak ortaya koyduğu temel ilkeleri sayesinde, bir kurumda yer alan tüm çalışanların bir arada yer alabileceği, takımlar halinde çalışarak bireysel ve ortak karar alma, stratejik-taktik planlama ve ortam değişkenleriyle çalışma becerilerini geliştirebilecekleri bir programdır. Bu özelliği, kurum içindeki farklı bölümlerde yer alan katılımcıların, gündelik iş ortamlarında toplam kurum performansına olan ekip ve bireysel katkılarını deneyimleme fırsatı yaratır.

PROGRAM YAPISI“ALTIN ŞEHİR” iki bölümden oluşmaktadır; Gerçek hayatla örtüşen bir senaryo çerçevesinde gelişen hareketli, eğlenceli ve mücadeleci bir deneyim ortamı ve bunu takip eden temel öğrenme noktalarının aktarıldığı ve tartışıldığı interaktif “debrief” bölümü. Program yaklaşık 4 saat sürmektedir ve 10’larca kişiden 100’lerce kişiye kadar aynı anda verilebilmektedir.
Haberler

kurumsal halka

Mail Listemize Katılın