BÜYÜK BİLGE YÜREK


Büyük Bilge YürekKurum kültürü nasıl yaratılır? “Hadi yaratalım” demekle olur mu? Bir kurumda çalışanların ilişkilerinde sergiledikleri tutum ve davranışlar normları, normlar çevreyi, çevre tekrar normları... ve bu döngü ise kurum kültürünü oluşturur. Kurum kültürünün değerleri kurum başarısının derecesini belirler.

“BÜYÜK BİLGE YÜREK”, kurum bünyesinde değişimi hızlandırmanın, kültürel değişimin, liderliğin, ortak vizyon geliştirmenin, belirsizlik ortamlarında hareket yeteneğinin, öğrenen organizasyon yaratmanın, takımlararası iletişimin, müzakerenin, takım çalışmasının, bilgiye ulaşmanın, ortak kültür oluşturmanın, ortak çıkarlara yönelmenin, karar almanın, kaynak kullanımının, verimliliğin ve strateji geliştirmenin tüm boyutlarıyla yaşatıldığı eşsiz bir programdır.

“Büyük Bilge Yürek”

Kızılderili kabileleri her on yılda bir düzenlenen “Büyük Toplantıya”, seçtikleri ve yıllarca yetiştirdikleri “Bilgelerini” gönderiyorlar. Bu çok önemli toplantıda kabileler kendilerini kanıtlayacaklar ve Bilge Yürek payesini almaya çalışacaklar. Toplantı sırasında belirlenmiş bir kurallar bütünü yok. Belirsizlik ortamında kabileler kendi normlarını ve çevrelerini kendileri oluşturacaklar, kendi yollarını kendileri bulacaklar. Bu aslında bir sınama: Kabilelere verilen hemen hemen eşit kaynakları, toplantı süresince diğer kabilelerle kurdukları ilişkilerle ne kadar arttırabildiklerine bakılacak. Ama sadece ticari başarı yeterli değil. Kabileler ayrıca diğer kabilelerle kurdukları ilişkilerde ahlaklı, saygılı, dürüst ve güvenilir olup olmadıklarının sınandığı “Bilge Yürek” testinden de geçecekler. Hem ticari başarısını kanıtlayan hem de “Bilge Yürek” testini geçen kabileler “Bilge Yürek” payesine ulaşabilecekler. En yüksek sonuca ulaşmış olan kabile ise gelecek yirmi yıl boyunca “Büyük Bilge Yürek” olma onuruna erişecek.

TEMEL ÖĞRENME NOKTALARI • Ortak vizyon geliştirme
 • Kişisel yaklaşım ve davranışların normlar, değerler ve çevre oluşumuna etkisi
 • Kurum kültürü
 • Strateji geliştirme
 • Ekip çalışması ve liderlik
 • Müzakere
 • Takımlararası iletişim
 • Zaman kullanımı
 • Karar alma
 • Sınırlı kaynaklarla çalışma
 • İhtiyaçların önceliğini belirleme
 • Verilen sözlerin bağlayıcılığı
 • Bilgiye ulaşma ve kullanma
 • Belirsizlik ortamlarında hareket yeteneği


KİMLER KATILMALI?“BÜYÜK BİLGE YÜREK”, yaşatarak ortaya koyduğu temel ilkeleri sayesinde, bir şirkette yer alan tüm çalışanların birarada yer alabileceği, uyum içinde toplu sinerjiyi yaşayabilecekleri ve bireysel davranış ve öğrenme noktaları çıkartarak beceri geliştirebilecekleri bir programdır. Bu özelliği, şirket içindeki farklı bölümlerde yer alan katılımcıların, gündelik iş ortamlarında toplam şirket performansına ve kurum kültürüne olan bireysel katkılarını ve eksik yönlerini deneyimleme fırsatı yaratır.

PROGRAM YAPISI“BÜYÜK BİLGE YÜREK” iki bölümden oluşmaktadır; Gerçek hayatla örtüşen bir senaryo çerçevesinde gelişen hareketli, eğlenceli ve mücadeleci bir deneyim ortamı ve bunu takip eden temel öğrenme noktalarının aktarıldığı ve tartışıldığı interaktif “debrief” bölümü. Program yaklaşık 4 saat sürmektedir ve 10’larca kişiden 100’lerce kişiye kadar aynı anda verilebilmektedir.
Haberler

kurumsal halka

Mail Listemize Katılın