GALAKSİ FEDERASYONU


GalaksiBir kurumun gerçek başarısı müşterilerinin ihtiyaçlarının farkına varması ve bunları karşılayarak oluşan güven ortamıyla sürekli işbirliğinin yaratılmasıdır. Acaba, kurum dışı müşterilere gösterilen bu hassasiyet kurum içindeki “iç müşterilere” de gösteriliyor mu? Verilen sözler ne gibi baskılar oluşturuyor? Kimin ihtiyaçları öncelik kazanıyor? Kısıtlı kaynaklar davranışları ve sistemin işleyişini nasıl etkiliyor? “GALAKSİ FEDERASYONU”, kurum bünyesinde ortak vizyon geliştirmenin, takımlararası iletişimin, müzakerenin, takım çalışmasının, ortak kültür oluşturmanın, ortak çıkarlara yönelmenin, karar almanın, kaynak kullanımının, verimliliğin ve strateji geliştirmenin tüm boyutlarıyla yaşatıldığı eşsiz bir programdır. Galaksi Federasyonu

Yıl 2517. İnsanoğlu Galaksinin her yanına dağılmış, değişik planetlerde koloniler kurmuş durumda. Bütün koloniler aralarında bir birlik oluşturmak için “Galaksi Federasyonu”na delegeler gönderiyorlar. Koloniler arası ticaret kararları bu delegeler tarafından alınıyor. Ancak koloniler arasında kaynaklarda eşitsizlik var. Bir de her delege grubunun kendi kolonisinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere verdiği sözler var. Sözler yerine getirilemezse mecburen tehditler ve karalama kampanyaları devreye girecek...

Delegeler beş yıllık çalışma süresi boyunca kolonilerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve verdiği sözleri yerine getirmek zorunda. Bunu gerçekleştirirken acaba gerçekten “Galaksi Federasyonunu” ortak hareket eden bir birlik haline getirip işlerlik kazandırabilecekler mi?

TEMEL ÖĞRENME NOKTALARI • Ortak vizyon geliştirme
 • Büyük resmi görme
 • Ortak çıkarlara yönelme
 • Strateji geliştirme
 • Ekip çalışması
 • Müzakere
 • Takımlararası iletişim
 • Zaman kullanımı
 • Karar alma
 • Sınırlı kaynaklarla çalışma
 • İhtiyaçların önceliğini belirleme
 • Verilen sözlerin bağlayıcılığı
 • Tüm kurumun çıkarlarına odaklanma
 • Dış müşteri-İç müşteri kavramları
 • Güven ve iletişim ilişkisi


KİMLER KATILMALI?“GALAKSİ FEDERASYONU”, yaşatarak ortaya koyduğu temel ilkeleri sayesinde, bir şirkette yer alan tüm çalışanların birarada yer alabileceği, uyum içinde toplu sinerjiyi yaşayabilecekleri ve bireysel davranış ve öğrenme noktaları çıkartarak beceri geliştirebilecekleri bir programdır. Bu özelliği, şirket içindeki farklı bölümlerde yer alan katılımcıların, gündelik iş ortamlarında toplam şirket performansına olan bireysel katkılarını deneyimleme fırsatı yaratır.

PROGRAM YAPISI“GALAKSİ FEDERASYONU” iki bölümden oluşmaktadır; Gerçek hayatla örtüşen bir senaryo çerçevesinde gelişen hareketli, eğlenceli ve mücadeleci bir deneyim ortamı ve bunu takip eden temel öğrenme noktalarının aktarıldığı ve tartışıldığı interaktif “debrief” bölümü. Program yaklaşık 4 saat sürmektedir ve 10’larca kişiden 100’lerce kişiye kadar aynı anda verilebilmektedir.
Haberler

kurumsal halka

Mail Listemize Katılın