MASTERS MANAGEMENT ©

Leader Ship

Yönetim ve Liderlik Geliştirme Programları ile;

Gelişen Yöneticilik ve Liderlik Dünyası hakkında bilgiler edinilir...

Yeni Yönetim Becerileri ve iş alışkanlıkları kazandırılır...

Ekip ve iletişim gücü geliştirilir...

İş akışları hızlanır...

Masters Management Stars

Masters Management © Yönetim ve Liderlik Geliştirme Programları , eğitim ve koçluk süreçlerinin entegrasyonundan oluşur ve uzun vadeli işbirliği projeleri teklif eder... İhtiyaçlar çerçevesinde yenilikçi, farklı yaklaşımlarla özel şekillendirilecek modüllerle çözüm önerileri sunar...

Yönetici ve Lider Gelişim Projelerinde;

>> Seviyelere özel tasarlanan modüllerde yer alan beceri ve yetkinlikler

 • Başarı Odaklılık
 • Bireysel Koçluk
 • Çatışma Yönetimi
 • Değişim Yönetimi
 • Duygusal Zeka
 • Ekip Motivasyonu,
 • Etkili Delegasyon
 • Etkilemek İçin Sunum
 • Finans Yönetimi
 • Geri Bildirim Vermek ve Almak
 • Hedef Belirleme
 • İşe Alım
 • Kararlılık ve Tutku
 • Kendine Güven
 • Kişisel Etki
 • Liderlik
 • Öncelik ve Zaman Yönetimi
 • Performans Yönetimi
 • Proje Yönetimi
 • Risk Yönetimi
 • Sonuç Odaklı Koçluk
 • Yaratıcı Problem Çözme
 • Yenilikçilik & Proaktiflik
 • Zihinsel Performans
 • Zor Kişi ve Durumlarla Başa Çıkma

>> Bireysel Koçluk ve Geri Bildirimler

Bireylerin farkındalıklarını arttırarak verimli bir performans geliştirmelerini hedefleyen sonuç odaklı bir çalışmadır. Koçlarımız; kurumsal koçluk düzeninin oluşturulması, izlenmesi ve bireysel koçluk programlarının üst ve orta düzey ihtiyaçları doğrultusunda uygulanmasını üstlenmektedir.

Yönetim ve liderlik gelişim modüllü eğitim projelerinde koçluk ve geri bildirimler eş zamanlı ilerleyerek gelişimi desteklemektedir.