ZARADO’DAN KAÇIŞ


ZardoBir kurumu nasıl yaşatırsınız? Özellikle pazarın daraldığı, ekonomik krizlerin ard arda geldiği, sektör içi rekabetin aşırı yoğunlaştığı ortamlarda, hızlı hareket etmenin, stratejik düşünmenin, varlığı korumanın öneminin arttığı zamanlarda kurumun çalışma düzeni ne olmalıdır? Sürekli değişiklik gösteren şartlara kurum nasıl uyum göstermelidir? Kurumdaki her bölümün rolü, izleyeceği strateji ve kurumun topluca sergileyeceği sinerjik etki yaratan yaklaşım ne olmalıdır? Böyle ortamlarda hedefler ne olmalıdır? Ortama ve rakibe göre hareket tarzı ne olmalıdır? “ZARADO’DAN KAÇIŞ”, özellikle kriz ortamlarında stratejik planlamanın, hedef koymanın, değişken ortamlarda pazarın yapısına ve rakibe göre analiz ve hareket geliştirmenin, takım çalışmasının, dayanışmanın, sınırlı kaynaklarla çalışmanın, verimliliğin, bilgiyi kullanmanın ve hızlı hareket etmenin tüm boyutlarıyla yaşatıldığı hızlı, eğlenceli ve çok hareketli eşsiz bir programdır.

ZARADO’DAN KAÇIŞ

Zarantia, Diktatör Zaranti’nin başta olduğu küçük bir krallık. Halkı baskı altında yaşayan bu küçük ülkenin tam ortasında yer alan ve çok iyi korunan bir hapishanesi var: Zarado! Bu güne kadar görülmemiş bir şey oluyor ve özgür yaşayan komşu ülkelerden yardım gören rejim karşıtı bazı siyasi mahkumlar bu hapishaneden kaçıyorlar. Ülkenin dört bir tarafındaki polis güçleri seferber oluyor ve kaçakları yakalamak için bir insan avı başlatıyorlar. Kaçakların hedefi yakalanmadan ülke sınırları dışına çıkmak ve kendilerine yardım edecek komşu ülkelere iltica etmek, polislerin hedefi ise sınırı geçmeden kaçakları yakalamak.

Bu insan avında kaçakların da, polislerin de sınırlı kaynakları var. Yakalamanın da, kaçmanın da büyük ödülleri var.

TEMEL ÖĞRENME NOKTALARI • Strateji geliştirme
 • Planlama
 • Sınırlı kaynak kullanımı, bütçeleme
 • Verimlilik
 • Ekip içi ve ekipler arası iletişim
 • Pazar yapısını izleme
 • Analiz ve sentez
 • Ortam değişkenlerine göre hareket
 • Bilgiye ulaşma ve bilginin kullanımı
 • Çok oyunculu pazarda rekabet koşullarına uyum
 • Hızlı eylem planı geliştirme
 • Karar alma
 • Kriz yönetimi
 • Risk alma ve risk yönetimi


KİMLER KATILMALI?“ZARADO’DAN KAÇIŞ”, yaşatarak ortaya koyduğu temel ilkeleri sayesinde, bir kurumda yer alan tüm çalışanların bir arada yer alabileceği, takımlar halinde çalışarak bireysel ve ortak karar alma, stratejik-taktik planlama ve ortam değişkenleriyle çalışma becerilerini geliştirebilecekleri bir programdır. Bu özelliği, kurum içindeki farklı bölümlerde yer alan katılımcıların, gündelik iş ortamlarında toplam kurum performansına olan ekip ve bireysel katkılarını deneyimleme fırsatı yaratır.

PROGRAM YAPISI“ZARADO’DAN KAÇIŞ” iki bölümden oluşmaktadır; Gerçek hayatla örtüşen bir senaryo çerçevesinde gelişen hareketli, eğlenceli ve mücadeleci bir deneyim ortamı ve bunu takip eden temel öğrenme noktalarının aktarıldığı ve tartışıldığı interaktif “debrief” bölümü. Program yaklaşık 4 saat sürmektedir ve 10’larca kişiden 100’lerce kişiye kadar aynı anda verilebilmektedir.
Haberler

kurumsal halka

Mail Listemize Katılın