MASTERS MANAGEMENT:

Yönetim anlayışına farklı bir bakış...

Masters Management Çalışmaları...

Masters Management Liderlik, Danışmanlık ve Koçluk Programları, ihtiyaçlara bağlı olarak şekillendirilebilen yenilikçi ve farklı yaklaşımlarla etkin çözüm önerileri sunar.


Masters Management Yönetim ve Liderlik Geliştirme Programları, eğitim ve koçluk süreçlerinin entegrasyonundan oluşur ve uzun vadeli işbirliği projeleri teklif eder...

Bireysel Koçluk ve Geri Bildirimler Bireylerin farkındalıklarını arttırarak verimli bir performans geliştirmelerini hedefleyen sonuç odaklı bir çalışmadır.

Koçlarımız; kurumsal koçluk düzeninin oluşturulması, izlenmesi ve bireysel koçluk programlarının üst ve orta düzey ihtiyaçları doğrultusunda uygulanmasını üstlenmektedir. Yönetim ve liderlik gelişim modüllü eğitim projelerinde koçluk ve geri bildirimler eş zamanlı ilerleyerek gelişimi desteklemektedir.

Masters Management Consultancy size ihtiyacınız olan alanlarda katma değer yaratacak hizmet ve önerileri sunarak doğru kararlar almanızı sağlar.


Masters Management broşürünü indirmek için tıklayın.

YÖNETİM VE LİDERLİK GELİŞİM PROJELERİ

Masters Management Yönetim ve Liderlik Programları eğitim, workshop ve Koçluk süreçlerinin karmasıyla oluşturulur ve modüller halinde ihtiyaca yönelik sürelerde projelendirilir.

Yönetici ve Lider Gelişim Projelerinde farklı yönetici kademelerine özel tasarlanan modüllerde yer alan beceri ve yetkinlikler;

 • Liderlik Gelişim projeleri
 • Ekip Yönetimi projeleri
 • Performans Yönetimi projeleri
 • Hedeflerle Yönetim projeleri
 • Strateji ve Sonuç Odaklılık eğitimleri
 • Risk Yönetimi projeleri

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Masters Management Consultancy olarak şirketlerin değişen ihtiyaçları karşısında, rekabet ettikleri pazarda onları ileriye götürecek, vizyon ve hedeflerine ulaştıracak, katma değer yaratan stratejilerin oluşturulması ve uygulamaya geçirilmesinde danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Konularında uzman ve deneyimli danışmanlarımızla şirketlerin uyumlu çalışma ortamına, doğru sonuçlara, sürdürülebilir ve planlı kârlılığa, doğru zamanda başarılı yatırımlara veya finans kullanımına yöneliminde başarıyı yakalamalarına rehberlik etmekteyiz.

 • Strateji Danışmanlığı
 • İnsan Kaynakları Danışmanlığı>
 • Kurumsal Yapılanma ve Reorganizasyon Danışmanlığı
 • Satış Yönetimi Danışmanlığı
 • Finans Danışmanlığı

YÖNETİCİ VE TAKIM KOÇLUĞU PROJELERİ

Bireysel/Executive Koçluk

Bireylerin farkındalıklarını arttırarak verimli bir performans geliştirmelerini hedefleyen sonuç odaklı bir çalışmadır. Koçlarımız kurumsal koçluk düzeninin oluşturulması, izlenmesi ve bireysel koçluk programlarının üst ve orta düzey ihtiyaçları doğrultusunda uygulanmasını üstlenmektedir.

Saha Satış Koçluğu

Saha Satış Koçluğu desteğimizde hem yöneticiler hem de satış ekibi üzerinde çalışmalar yapılabilmektedir- Saha satış koçluğunun amacı prensipleri ve bireysel performansları doğrudan satış ve mevcut sorumluluklar kapsamında konu özelinde ele almasıyla Saha teşkilatı yapısı özelinde farklı yöntemlerle ilerlenebileceğinden size özel çözümler tarafımızdan sunulmaktadır.

İş Başında Koçluk

Yürütülen çalışma ve paylaşımlarda, karşılaşılan tüm engel gelişme alanlarını, iş başında koçlukla değerIendirip, yönlendirmek.

FARKLI BİR ÇALIŞMA: Ekiplerin Bilgeliği© Başarı Atölyesi


“ÜRETKEN BİR EKİP OLMAK”

Günümüzün yoğun rekabet ortamında kurumların başarısını ve devamlılığını ekiplerin performansı belirliyor. Her seviyede ekip yöneticilerinin yönetim yetkinliklerinin geliştirilme çabası ekiplerindeki performansın yükseltilmesinin anahtarı olarak görülüyor. Ancak tek taraflı olarak sadece yöneticinin sergilediği tutum ve davranışların ekip üzerinde yarattığı etkiyi geliştirmeye odaklanan yaklaşımın istenen sonuçları yaratmakta yetersiz kalabildiği görülebiliyor; Çok net bir gerçek var: Yönetici de ekibin bir üyesidir!

Tercihen tüm ekip üyeleri ve ekip liderinin birlikte katıldığı tamamen interaktif, biçimlendirilmiş bir workshop olan bu çalışma,

 • benimsenmesi beklenen temel ilkelerle ilgili katılımcı görüşlerinin somut örneklerle tartışıldığı
 • ortak anlayışın geliştirildiği, her aşamada eylem planı oluşturulduğu
 • birbirimize, iletişimimize, işimize, yetkinliklerimize güven, anlayışın geliştirildiği
 • nihayetinde hem yöneticiyi hem de ekip üyelerini bağlayan taahhütler listesine ulaşıldığı eşsiz bir uygulamadır.

FARKLI BİR ÇALIŞMA: Projemiz Gelecek!


“BUGÜNDEN GELECEĞİ YAKALAMAK”

Bugünden geleceği yakalamak ancak bütünsel bakış açısı, yaratıcı düşünme ve gelişimi engelleyen sınırların farkedilip aşılmasıyla mümkün olabilir.

Üç aşamalı bu modüler eğitim programı düşünceden projelendirmeye, planlamadan üretime, yönetimden sonuç almaya kadar verimli çalışmanın tüm boyutlarını kapsıyor.

FARKLI BİR ÇALIŞMA: "SÜPER" Liderlik Modeli


“Liderlik atanmışlıkla değil seçilmişlikle oluşan bir kavram.”


Ekibin yöneticisini "lider" olarak kabul edebilmesi aslında bir süreç. Bu süreçte yöneticinin kendini gerek kişilik, gerek tutum ve davranış, gerekse yönetim yaklaşımı açısından geliştirmesi, şeffaf ve farkedilebilir halde olması gerekir.


"Süper Liderlik Modeli" ilk iki aşaması birer günlük üçer modülden oluşan temel aşamalar ve üçüncü aşaması birer günlük seçmeli dokuz modülden oluşan üç aşamalı bir Liderlik Geliştirme programıdır.

Çalışmanın detay broşürü için tıklayın...

BİZE ULAŞIN

Masters Training International

Leylak Sok. No:3 Murat İş Merkezi B/4
Mecidiyeköy Şişli 34387 İstanbul

Telefon

+90 (212) 243 06 70 pbx